White gold pinpoint diamond semi-mount for 1 carat round diamond

  • $2,850.00