White gold diamond twist semi-mount for round 1 carat stone

  • $1,275.00