White gold diamond semi-mount for 6 mm round stone.

  • $1,500.00