White gold diamond semi-mount for 1 carat diamond

  • $1,800.00