White Gold vintage illusion top diamond band.

  • $296.00