White gold diamond illusion head ring

  • $795.00